Två träningsdagar på Kobergs jaktmarker med engelska instruktörer 13-14/5-10
Glynn Evans, jag och Danne

Tillbaka


Camilla med sin Labbe Ellen


Fr. vä. Monica Andersson från kennel Rainstone
Craig Stuart Horwill, Phil Garton och Glynn Evans


Anna-Karin och Lotta med sin labbe Maja


Copyright © Ingela Sjöberg 2007