Detta är min farmors föräldrahem och huset är från tidigt 1800-tal eller rentav sent 1700-tal. 
Vi köpte detta 1991 och för finansiering skulle en stor del av skogen avverkas (40 ha). 
Jag ville så gärna renovera huset men att sitta på ett kalhygge kändes inte bra. 
Kontakter knöts med Naturskyddsföreningen och kommunen (Vårgårda) och en stiftelse bildades, 
som numera äger gården, där vi har nyttjanderätten. 
Huset har renoverats med länsmuseets hjälp.

~~
Gården är ett naturreservat och kulturminnesmärkt ~~
Det finns utmärkta vandringsleder i reservatet och sommartid finns betande kor och får på skogen. 
~~
Gör gärna ett besök ~~
Ta med fikakorg och rasta utefter leden nere vid sjön eller i hagmarken.Copyright © Ingela Sjöberg 2007