Värmlandsfåren bevaras i genbank i "Föreningen Svenska Allmogefårs" regi. 
Genbank 313. De är också MV-fria (M3)

Mina får är bruna och beige men finns också svarta, gråa, vita även brokiga.Fåren är ganska små (vuxen tacka väger mellan 35-60 kg). 
De får ett eller två lamm, men även trillingar och fyrlingar förekommer.
De kan lamma året runt och är goda mödrar. 
Tackorna är oftast kulliga och baggarna är behornade, men även kulliga baggar förekommer. Fåren här i Ljungås har vi haft instängda från och till på nätterna
eftersom här finns lodjur som har rivit får vintern 2011.

           

Copyright © Ingela Sjöberg 2007